นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 - ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเลอเอราวัณ อ.เมืองพังงา