นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานตรวจประเมินตลาดย่านยาวและตลาดเก่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 08:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานตลาดย่านยาวและตลาดเก่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานพบปะสังสรรค์เลี้ยงน้ำชา "พี่ช่วยน้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา