นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล "พังงาฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลพังงา
2 19:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 "พิราบสัมพันธ์ ครั้งที่ 3"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา