นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ร่วมงานเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ "พิราบสัมพันธ์ครั้งที่3"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเขาช้าง หลังศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า อ.เมืองพังงา