นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 16:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดถนนคนเดินบ้านปากถัก เมืองเหมืองเก่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณตลาดบ้านปากถัก ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ "พิราบสัมพันธ์ครั้งที่ 3"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา