นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ม.5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง