นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง