นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ม.5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง