นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 หมู่ที่ 5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา