นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติกล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ Bangnaisri Run 2020
รายละเอียด : -อธิบดีกรมส่งเสริมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า
2 06:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ฺBangnaisri Run 2020
รายละเอียด : กล่าวรายงาน
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า