นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานวิ่ง - ปั่น พุทธบูชาแห่ผ้าขึ้นธาติ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา