นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.เทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง