นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านทับยาง ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการขุดดินแลกน้ำ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จ.พังงา