นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับกำลังพล กองพันรักษาฝั่่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ กองพันรักษาฝั่งที่่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนง.เทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง