นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House "สุขจัง...ที่สตรีพังงา" และเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของโรงเรียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารโดม หน้าอาคารเรียน 3 รร.สตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา