นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี