นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงา