นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงา