นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานเปิดกิจกรรมยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา