นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ร่วมในพิธีประกาศผลและรับรางวัล โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี