นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานมอบหนังสือรับรองข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ม.1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
2 14:00 - 00:00 ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พื้นที่เกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา