นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา