นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานเปิดการแถลงข่าว "เทศกาลดอกทุเรียนสาลิกาบานที่กะปง จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการ "โครงการรับจองดอกทุเรียนสาลิกาพังงา" ฤดูการผลิต 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3
4 18:00 - 00:00 ร่วมงานเลี้ยงในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา