นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ร่วมพิธีปลงผมงานอุปสมบท(ลูกชายนายกอบจ.พง.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 49 ม. 12 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา