นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจังที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา