นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานตามแผนผังศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา