นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:19 - 00:00 ร่วมแห่นาคอุปสมบท (ลูก นายก อบจ.พง.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 49 ม.12 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมสภากาแฟยามเช้าสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสภาเกษตรกรลจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 09:00 - 00:00 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอพบเพื่อหารือ การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา