นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ผอ.กกต.จ.พง. ขอเข้าพบเพ่ื่อหารือเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:10 - 00:00 - ประธานประชุมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 09:30 - 00:00 - ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา
5 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ชลประทานพังงา
6 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา