นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ไปราชการต่างประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -