นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 66 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา