นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา