นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ตรวจราชการในเขตพื้นที่อำเภอเกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท้องที่อำเภอเกาะยาว