นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
2 15:40 - 00:00 - ประธานใน "งานสมโภชผอบทองคำ และแห่พระธาตุ" วัดพระธาตุคีรีเขต
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุคีรีเขต ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า
3 19:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา