นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 15:09 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา