นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 16:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณพิธีเปิดงานชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา