นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต