นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามแผนงาน/โครงการ งวดที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปีงบ 2563 ของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง. กิจกรรม "ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อความสามัค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงาธานี
2 10:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3
3 13:30 - 00:00 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา