นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ต้อนรับและบรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา (คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 74
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมโครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฯ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา