นายพุทธ กฤชคงพันธุ์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : ร่วมออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา