นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อ.กะปง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
2 14:50 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา