นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเดอะซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า