นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อำเภอเกาะยาว