นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสายรุ้ง เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ออกตรวจติดตามการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา