นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติและให้แนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและหอการค้าฯ ในการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง จ.พังงา