นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ไปราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : -
สถานที่ : -