นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ไปราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : -
สถานที่ : -