นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 00:00 - ประธานในพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : - อาคารหอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:45 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา (ชั้น 2)
3 10:45 - 00:00 - มอบเงินกองทุนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 ราย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 11:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคปอดอักเสบ (ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลักบาย กะตะธานี ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า