นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:45 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรมเดอะลีฟออนเดอะแซนด์ เขาหลักบายกะตะธานี