นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 - เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา