นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 12:30 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ