นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -ผวจ.เป็นประธานฯ
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงานรัฐพิธีในช่วงเดือนมีนาคม และ เมษายน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมทดสอบการประชุมกรมการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด